Hladinoměry

Vodočty kategorie C

V zástavbě katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem se nově nachází na rozhodném vodním toku - Tichávka - 3 hlásné profily kategorie C !

ID HP C POVIS

Stav hladiny graf měření

  on-line

Vodní tok ř.km SPA    I. SPA   II SPA  III.       evidenční list        poloha
OBC598356_01  HP C1 KPO Tichávka 12,128 70 80 90

ev.li HP C1 KPO

mostek přes Tichávku u rybníka a č.p. 81

Kunčice

horní konec

OBC598356_02 HP C2 KPO Tichávka  9,355  80  110  140

 ev.li HP C2 KPO

u kostela sv. Maří Magdalény a č.p. 316

 Kunčice

střed

OBC598356_03 HP C3 KPO Tichávka  8,763  90  120  150

 ev.li HP C3 KPO

most přes Tichávku u č.p. 224 a 496

 Kunčice

dolní konec

OBC599956_1

POD_55

HP C 55 Tichá Tichávka 4,487 140 180 220

ev.li HP C 55 Tichá

Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásníém profilu sleduje povodňový orgán obce Tichá. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu informuje povodňový orgán obce Kunčice a ORP Kopřivnice.

Tichá

Hladinoměry přiřazené k dPP obce Kunčice pod Ondřejníkem v POVIS