Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce Kunčice pod Ondřejníkem

Hlásné profily

profily kategorie A a B se v Kunčicích pod Ondřejníkem nevyskytují.

kapitola MONITORING HLADINOMĚRY

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce je hlásný profil.

OBC599956_1      HP C55 Tichávka v obci Tichá

Tento profil je umístěn v centrální části obce Tichá, tedy až za obcí Kunčice pod Ondřejníkem a poskytuje pouze informační nebo zprostředkovatelně předpovědní dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstvu před povodní. PK tedy musí přijmout opatření z vlastních technických a lidských prostředků a sledovat zejména vývoj předpovědí ČHMÚ, Povodí Odry s.p. a sledovat situaci na srážkoměrných stanicích v okolí.

Název HP, ID tok úsek platnosti SPA I. SPA II. SPA III. SPA
stav
[cm]
stav
[cm]
stav
[cm]

OBC599956_1  HP C55

Tichávka

celá obec Kunčice pod Ondřejníkem

140

180

220


Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Kunčice pod Ondřejníkem jsou na webovou aplikaci dPP KPO zařazeny:

kapitola MONITORING SRÁŽKOMĚRY

 Srážkoměrné stanice: Ondřejník, Tichá, Čeladná a Frenštát pod Radhoštěm.

Hlásné profily a srážkoměrné stanice Kunčice pod Ondřejníkem  v POVIS