E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Na katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem se nenachází žádný hlásný profil kategorie C.

Evidenční listy hlásných profilů kategorie C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C   C55 Tichávka - Tichá


Jsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, varovnou SMS a limnigrafickou latí.