Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Frýdlant nad Ostravicí. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569

Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Kunčice pod Ondřejníkem a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise obce Kunčice pod Ondřejníkem odkaz na POVIS

adresa: Obec Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
telefon/fax: 556 850 171, -154
e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz  
web:   www.kuncicepo.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

Kontakt

1

Šebelová Michaela Mgr.  předseda OÚ Kunčice pod Ondřejníkem

556 850 171

724 161 964

2

Fojtík David  místopředseda OÚ Kunčice pod Ondřejníkem

556 850 192

736 773 930

3 Hrubiš Tomáš, Ing. člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem 602 550 704

4

Kahánek Pavel  člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem 736 773 945 

5

 Just Lumír  člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem  734 288 922

6

 Maralík Tomáš  člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem 728 554 755