Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Frýdlant nad Ostravicí. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569

Dokumentace Povodňové komise je uložena na: OÚ Kunčice pod Ondřejníkem


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise obce Kunčice pod Ondřejníkem

adresa: Obec Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem
telefon/fax: 556 850 171, -154
e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz  
web:   www.kuncicepo.cz

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

Kontakt

1

Šebelová Michaela Mgr.  předseda OÚ Kunčice pod Ondřejníkem

556 850 171

724 161 964

2

Fojtík David  místopředseda OÚ Kunčice pod Ondřejníkem

556 850 192

736 773 930

3 Hrubiš Tomáš, Ing. člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem 602 550 704

4

Kahánek Pavel  člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem 736 773 945 

5

 Just Lumír  člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem  734 288 922

6

 Maralík Tomáš  člen OÚ Kunčice pod Ondřejníkem 728 554 755 

O1.1

Hlídková služba obce Kunčice pod Ondřejníkem

funkce

Jméno,          příjmení 

Bydliště

Telefon

Vodní tok

člen

Roman Novotný

Kunčice p.O.

603 304 144

Tichávka

náhradník

Tomáš Maralík

Kunčice p.O.

728 554 755

Tichávka

náhradník

Lumír Just

Kunčice p.O.

734 288 922

Tichávka

Trasa pochůzky

Viz určené vodní toky

Četnost pochůzek

I. SPA

II. SPA

III. SPA

 

1 x denně

2 – 3x denně

podle potřeby

Spojení

mobilní telefon

Dopravní prostředek

osobní automobil

V činnosti od

I. SPA

O2.1

Hlásná služba obce Kunčice pod Ondřejníkem

funkce

Jméno, příjmení

Bydliště

Telefon

MT

člen

David Fojtík

Kunčice p.O.

556 843 192

736 773 930

náhradník

Ivana Řezníčková

Kunčice p.O.

556 843 191

725 506 901

Způsob vyrozumění obyvatel

Vyrozumění sirénou, varovným a výstražným systémem (rozhlas)

v činnosti od

II. SPA

povodňová komise svolána od

II. SPA, při I. SPA zajištění dosažitelnosti