Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE KUNČICE p. O. v POVIS

i.

Id.

POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení                     

Poloha

1 19712 Tichávka (201280000100) 7.65 7.65 MOOP most přes vodní tok oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa
2 19717 Tichávka (201280000100) 7.76 7.76 MOOP mostek přes vodní tok Tichávka oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostkem mapa
3 19716 Tichávka (201280000100) 7.772  7.772  MOOP most přes vodní tok Tichávka  oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem  mapa
4 19713 Tichávka (201280000100)  8.0 8.0  MOOP mostek přes vodní tok Tichávka  oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostkem   mapa
5 19714 Tichávka (201280000100) 8.125  8.125  MOOP most přes vodní tok Tichávka   oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
6 19715 Tichávka (201280000100) 8.537  8.537  MOOP most přes vodní tok Tichávka    oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
7 19723 Tichávka (201280000100) 9.12  9.12  MOOP mostek přes vodní tok Tichávka   oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostkem    mapa
8 19749  Tichávka (201280000100) 9.45 9.45 MOOP most přes vodní tok Tichávka    oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
9 19750 Tichávka (201280000100) 9.48 9.48 MOOP most 48310-3 přes vodní tok Tichávka oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
10 19751 Tichávka (201280000100) 10.246 10.246 MOOP mostek přes vodní tok Tichávka oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
11 19752 Tichávka (201280000100) 10.45 10.45 MOOP most přes vodní tok Tichávka oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
12 19753 Tichávka (201280000100) 10.797 10.797 MOOP most přes vodní tok Tichávka oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
13 19755 Tichávka 10.890 10.890 MOOP- mostek přes místní komunikaci u č.p. 213 oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
14 19756 Tichávka 11.400 11.400 MOOP most přes vodní tok Tichávka oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
15 19757 Tichávka 11.620 11.620 MOOP lávka přes vodní tok oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa
16 19754 Žlabový p. 0.484 0.484 MOOP most přes vodní tok Žlabový p. oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem   mapa

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Kunčice pod Ondřejníkem