Organizace dopravy


Hlavním dopravním tahem je silnice II/483, která spojuje Kunčice pod Ondřejníkem s okolními městy a obcemi a zajišťuje napojení obce na nadřazený komunikační systém - silnice I/56 a I/58 a tím i spojení s Frýdkem-Místkem, Ostravou. Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace II/483 směr Frenštát p. Radhoštěm, které je současně i evakuačním místem.

V případě neprůjezdnosti silničního mostu 483-17 objízní trasa má směr silnice IV/48310 a dále na hlavní dopravní tah II/483 do míst evakuace ve Frenštátě pod Radhoštěm.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Kunčice pod Ondřejníkem v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
1326   OBJ_01_KPO Při zneprůjezdnění silničního mostu 483-17 rozlivem Tichávky se vede objízdní trasa směrem na páteřní komunikací IV/48310,  dále místní komunikaci na hlavní silnici II/483 do evakuačních míst ve Frenštátě pod Radhoštěm SSZ mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Kunčice pod Ondřejníkem v POVIS

Id.

Název omezení              

Popis                                                                  omezení                                       

Vodní tok

ř. km

Poloha

4007 Most č. 483-017přes Tichávku Při povodních na vodním toku Tichávka může dojít k zneprůjezdnění mostu č. 483-17 Tichávka 10.797 mapa

Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

I/56

(Opava – Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant n.O. – Hlavatá). Tato čtyřpruhová silnice, procházející 6 km východně od obce, je nejdůležitější severojižní spojnici jádra ostravské aglomerace s oblastí Beskyd. Silnice I/56 zabezpečuje vazby Kunčic na Ostravsko, východní část moravskoslezského kraje, Slovensko a Polsko. V zimním období dochází k zákazu průjezdu těžkých nákladních vozidel v horském úseku od Ostravice po silnici I/35 v Hlavaté. Objízdná trasa pro vazby ve směru na Rožnov p. R. je vedena po silnici II/487 přes Kunčice.

I/58

(Rožnov p.R. – Frenštát p.R. – Příbor – Mošnov – Ostrava) prochází cca 4 km západně od obce. Tato silnice zabezpečuje dopravní vazby obce na západní část moravskoslezského, olomouckého a zlínského kraje a ostatní části České republiky.


Obcí procházejí silnice II/483 Fýdlant nad Ostravicí -  Čeladná. – Kunčice p. O. –  Frenštát p. R   a  III/48310 Kunčice p. O. - Tichá - Vlčovice

Na řešeném území Kunčic pod Ondřejníkem je nejdůležitější silnicí trasa II/483 (Hodslavice – Frenštát p. R. – Kunčice p. O. – Frýdlant n. O.).

Silnice zabezpečuje obsluhu severozápadní části Beskyd, tvoří spojnici silnic I/56, I/58, I/57. V zimním období se tato silnice stává i objízdnou trasou pro kamiony mezi Frýdlantem n. O. a Frenštátem p. R. Tato objízdná trasa má na území Kunčic několik úseků s podélným spádem 10 – 12 % (zejména Žuchov, Holubjanky), které bývají pro kamiony v zimních podmínkách občas nesjízdné.

Silnice II/483 je ve třech úsecích navržena k přeložení do nové trasy. Po realizaci přeložky budou úseky stávající silnice přeřazeny do místních komunikací a bude zrušena místní komunikace v blízkosti
fotbalového hřiště. Stávající místní a účelové komunikace se nemění, budou zachovány pro obsluhu území. Navrženy jsou účelové komunikace ke zpřístupnění zastavitelných ploch Z50 a Z77 a účelová komunikace propojující stávající místní komunikace u železniční trati v blízkosti centra obce. K rozšíření je navržena místní komunikace z centra obce k navržené železniční zastávce Kunčice p. O., střed.

Hlavní komunikace II/483  - Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem